Skip to main content

Achilles

s , -O. Achilles 'Pyataslabaya, ranjiva strana smb. [Prema antički grčki mit, Ahilej je imao samo jednu ranjivu točku na tijelu - peta, ranu od koje je umro]

Mali Collegiate Dictionary. - M .: Institut ruskog jezika SSSR akademije znanosti. Evgenieva A.P. 1957-1984.