Skip to main content

El Hasa

pokrajinu u Saudijskoj Arabiji; vidi istočnu provinciju.

Velika sovjetska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978.