Skip to main content

Hajnal István

Hajnal (Hajnal) István (3. 7. 1892. Nadkikinda sada Kikinda, Jugoslavija, ≈ 16. 6. 1956 Budimpešta), mađarskog povjesničara, 1939 ≈49 Akademik (Odgovorni član od 1928.) Mađarske akademije znanosti. Godine 1921. - 56 profesorica na Sveučilištu u Budimpešti. Velika djela na pomoćnim povijesnim disciplinama (osobito paleografija): koautor kolektivnog rada "Univerzalna povijest".


Lit. : Wellmann J., Hajnal István "Századok a Magyar törtenélme társulat közlönyi", 1956, 4≈6 sz.

Velika sovjetska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978.