Skip to main content

Humoresque

(njemački Humoreske iz Humor -. Humor) 1) Glazbena igra razigranog, ponekad lirskog karaktera. U klavirskoj glazbi ovu vrstu igara predstavio je R. Schumann (op., 20); Yu uzoraka klavir - od Grieg, Dvorak, ajkovskim Rahmanjinova RK Ščedrin, za komorni orkestar - O. Taktakishvili. 2) U literaturi - humoristična minijaturna proza ​​ili stih (na primjer, "Pjesme o razlici ukusa" VV Mayakovsky).

Velika sovjetska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978.