Skip to main content

Fosfoproteidy

Phosphoproteins, kompleks proteina, uključujući i fosforil skupinu vezanu na aminokiselinskih ostataka polipeptidnog lanca proteina. Tipično fosforil grupa (-PO 3 2 ) vezan na molekule putem F. serinske ili treoninske ostatke aminokiselina ; mitohondriji u životinjsko tkivo pronađeno F u kojoj fosforil grupa vezan na protein preko imidazolskog prstena histidina. Prijenos fosforila Ostatak na protein koji katalizira enzim protein kinaze iz grupe fosfotransferazu (vidi, fosfotransferazu) naznačen time što je donor fosfata molekula adenozin trifosfata (ATP). Pod djelovanjem alkala nastaje neenzimsko cijepanje fosforilne skupine; do utjecaja F. kiselina relativno su stabilne. F. su: kazein - jedan od glavnih mliječnih bjelančevina, ovalbumin i Witelo - pileći bjelančevine jaja, fosforilirani histon modifikacije (vidjeti histona.) RNA enzima, neki fosfotransferaze fosfataza F. et al. su široko rasprostranjeni u živim organizmima, sudjeluje u metabolizmu, regulacija nuklearne aktivnosti stanice, prijevoz iona i oksidirajućih procesima u mitohondrijima (See. mitohondriji). Lit. Lisovskaya NP, NB Livanov, fosfoprotein, 1960. U. V. Zuevsky.

Velika sovjetska enciklopedija.- M .: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978.