Skip to main content

Formalno gramatika

u lingvistici, jedno od sredstava strogog opisa prirodnih jezika; jedan od dijelova matematičke lingvistike (vidi matematičku lingvistiku) (vidi Gramatika).

Velika sovjetska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978.