Skip to main content

Toba (jezero)

Toba (Toba), jezero na sjeveru otoka. Sumatra u Indoneziji. Smještena je u tektonskom bazenu na vulkanskoj visoravni Batak na nadmorskoj visini od 911 m. Područje je oko 1300 km2 (najveća na Sumatrti), dubina je do 529 m. U sredini - oko. Samosir (površina 640 km2, visina do 1630 m). Skladište uz rijeku. Asahan u Malacca tjesnacu. Ribarstvo, lokalno otpremništvo. Uz obalu postoje polja riže.

Velika sovjetska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978.