Skip to main content

Tobar doktrina

političku doktrinu, pokrenut 1907. godine, ministar vanjskih poslova KR Ekuadora Tobar (S. r. Tobar) ne priznati novu vladu koja je došla na vlast kroz neustavnim. Tobar predložio američkih država da potpišu međunarodni ugovor, prema kojem će se moći miješati u unutarnje poslove zemalja Latinske Amerike. Gotovo T. d. Se provodi u dva ugovora koji su sklopili Gvatemali, Hondurasu, Kostarika, Nikaragva i El Salvador u prosincu 1907. te u studenom 1923., gdje je zabilježeno da su sudionici „ne priznaju vladu koja se može utvrditi u jednoj od pet republike kao rezultat puča ili revolucije ... ". Sjedinjene Države, nisu stranke tih ugovora, aktivno su ih koristile u svojoj politici u prvoj polovici 20. stoljeća.

Velika sovjetska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978.